Skeppsbron Skatt välkomnar Ulf Hedström som ny partner!

Ulf som närmast kommer från PWC där han varit momspartner i många år kommer att ansvara för Skeppsbron Skatts momsverksamhet i Göteborg.

Ulfs rådgivning är särskilt inriktad mot företag inom branscherna fastighet, bygg, bank, finans och försäkring. Ulf har under årens lopp skapat ett stort kontaktnät som innefattar ledande konsulter och personer inom skatteförvaltning och rättsväsende. Han har även arbetat ett antal år på domstol,bl.a. som kammarrättsassessor.

Vid sidan av rådgivningsarbetet har Ulf även svarat för kunskapsspridning via seminarier och utbildningar, skrivit en mängd artiklar i skatterättslig litteratur samt medverkat i debatt kring rättstillämpning och rättsliga regleringar inom momsområdet. 

– Jag ser fram emot att få vara en del av Skeppsbron Skatts fortsatta utveckling och särskilt uppbyggnaden av Göteborgskontoret. Det finns ett stort utrymme för Skeppsbron Skatt att utöka sitt erbjudande med oberoende skatterådgivning till Göteborgs näringsliv, säger Ulf Hedström

-Ulf kommer genom sin erfarenhet och sitt kontaktnät i Göteborg vara en viktig person för att utveckla och expandera Skeppsbron Skatts verksamhet i Göteborg. Att vi får nycklarna till vårt nyöppnade kontor i Göteborg samma dag som Ulf ansluter måste vara ett gott tecken. Det är ett lyft både för våra kunder och medarbetare att ha Ulf och hans gedigna erfarenhet hos oss, säger Therése Østergaard, Managing Partner på Skeppsbron Skatt

Nu höjer vi alltså nivån på vårt erbjudande ytterligare genom att tillhandahålla kvalificerad momsrådgivning på plats i Göteborg.


Ulf Hedström tillträder tjänsten den 1 september 2023.

Ulf Hedström
Partner, Indirekt skatt