Månatlig hantering av avtalspension SAF-LO

15 juni kommunicerades att Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att avtalspension SAF-LO ska gå över till månadsvis hantering. Hanteringen kommer därmed att likna den som arbetsgivare idag har för ITP1.

I dagsläget betalar arbetsgivare en faktura baserad på preliminära löner varannan månad för att sedan rapportera slutgiltiga löner i januari året därpå. I februari får arbetsgivarna en årsavräkning och överföringen av pensionspremier görs en gång per år.

Med planerad start under första kvartalet av 2024 påbörjas omställningen mot månadsvis hantering av lönerapportering, fakturor och premieöverföringar. FORA uppskattar att omställningen kommer att påverka drygt 230 000 arbetsgivare och cirka 4 000 000 anställda.

Varför görs omställningen?

Svensk Näringsliv och LO vill förenkla, samordna och effektivisera hanteringen av kollektivavtalade försäkringar. Månatlig rapportering innebär en förenklad möjlighet att följa upp kostnaden per anställd, vilket även hjälper arbetsgivaren att säkerställa att rätt försäkringar är tecknade för rätt anställd.

Eftersom omställningen är komplex och omfattar många parter kommer den att behöva ske stegvis, men på sikt ska det bli smidigare både för anställda och arbetsgivare att förstå och kontrollera om inrapporteringen är korrekt gjord.

Den stora fördelen för de anställda är att pensionspremierna placeras månadsvis i stället för att samlas ihop och placeras en gång om året.

Vad innebär det här för er som arbetsgivare?

FORA har meddelat att även försäkringar för tjänstemän och andra avtalsområden kommer att övergå till månadsvis hantering, men först efter att pensionsöverenskommelsen för Avtalspension SAF-LO verkställts.

För arbetsgivare som har försäkringar både för arbetare och tjänstemän via FORA innebär det att lönerapporteringen under en period kommer att skilja sig åt mellan kollektiven, arbetare ska rapporteras på individnivå medan arbetsgivaren fortsatt rapporterar grupplönesummor för tjänstemän. Under övergångsperioden kommer arbetsgivarna därför att få två olika fakturor med olika betalningsmottagare.

Som arbetsgivare ska ni i början av nästa år koppla ihop berörda individer med kollektivavtalet, en process som FORA benämner som uppmärkning. Detaljerna kring stödet för arbetsgivare är ännu inte helt klarlagda och FORA är för närvarande i dialog med leverantörer av lönesystem. Det är dock klokt att förbereda sig på att det kommer att krävas en betydande arbetsinsats under februari/mars nästa år. Prata gärna redan nu med er leverantör av lönesystem.

 

När omställningen är genomförd kommer sannolikt pensionsrelaterade skattefrågor som avdragsrätt och särskild löneskatt på pensionspremier bli avsevärt enklare. Den slutgiltiga pensionskostnaden kommer då att bokas och betalas samma år som pensionsrätten tjänas in.

 

Slutligen vill vi tipsa nyfikna arbetsgivare om FörsäkringsGirots webbinarie, där representanter från FORA delade med sig av sina tips inför omställningen. Webinariet finns inspelat och publicerat på FörsäkringsGirots hemsida och på YouTube. Ni hittar även informationen på Foras hemsida: Ny rapportering av arbetare införs 2024 – fora.se.