Sten Levin
Fokusområden

Sten arbetar med arbetsgivare inom alla branscher men också med kommuner och regioner. Exempel på frågor som Sten hanterar är hur tjänstepensionen kan användas för att attrahera och behålla rätt kompetens. Utvärdering och eventuell avveckling av pensionsstiftelser. Utvärdering och dokumentation av pensionspolicies och pensionsavtal. Rådgivning om pensionsrelaterade skatte- och redovisningsfrågor. Utredning och hantering flertalet tjänstepensionsrelaterade frågor.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2022-
 • PwC
  2016-2022
 • Max Matthiessen
  2014-2016
 • SPP Konsult
  2010-2014
 • SPP Livförsäkring
  1990-2010
 • Ekonomexamen, Göteborgs universitet
  1990