Skeppsbron Skatt presenterar In-house Tax Services

Vill du fylla ut en position utan att behöva anställa, för speciella projekt, vid kort- eller långvarig frånvaro eller andra in-houselösningar? Eller hjälp med att definiera skatterollen med ansvars- och rollfördelning mellan de olika gruppfunktionerna? I sådant fall är In-house Tax Services stödet för er.

Vi kan erbjuda Sveriges främsta oberoende skatteexperter inom samtliga skatteområden för att bistå er vid behov av en in-houselösning. In-house tax Services är en hybrid mellan anställning och rådgivare/affärspartner där vi som extern part blir en del av er dagliga verksamhet. Det handlar om att jobba i en affärsnära relation i syfte att kunna tillhandahålla praktisk relevant rådgivning och på så vis skapa mervärde för er som kund.

Tillsammans med er, skräddarsyr vi en lösning som passar utifrån era behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt. Från en senior expert med ledningsfunktion under en längre period till en mer junior resurs i ett kortare perspektiv eller för ett särskilt projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer.