Avgångspension vid övertalighet

Har ni fler anställda än vad ni har arbetsuppgifter? Har ni medarbetare vars kompetens inte efterfrågas på samma sätt som tidigare?

Vid övertalighet är ni enligt lagen om anställningsskydd (LAS) skyldiga att i första hand erbjuda övertaliga anställda en omplacering. En omplacering behöver dock inte vara den bästa lösningen för alla, en del seniora medarbetare skulle kanske föredra att i stället tidigarelägga sin pensionering genom en överenskommelse om avgångspension.  

En avgångspension är en individuell överenskommelse om att byta lön mot pension. Avgångspensioner är inte reglerade i lag eller kollektivavtal (undantag finns) utan är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Innan ett erbjudande om avgångspension presenteras för en anställd är det klokt att stämma av innehållet med den lokala fackliga organisationen, till exempel vid MBL-förhandling om övertalighet. Det finns ingen lägsta ålder för att erbjuda anställda avgångspension, men oftast ges erbjudandet till anställda i åldrarna 60 till 65.

Erbjudandet om avgångspension ska vara skriftligt och ange hur mycket ersättning den anställde kommer att få från tidpunkten för pensionering fram till ordinarie pensionsålder. Det finns inget krav på hur stor ersättningen ska vara, men runt 70 procent av den anställdes aktuella lön är ganska vanligt. En avgångspension kan också baseras på ett överenskommet engångsbelopp som sätts av till pension.

Avgångspensionen tecknas ofta som en pensionsförsäkring men det finns andra former som till exempel direktpension, med eller utan kapitalförsäkring. En normal avgångspension genom pensionsförsäkring är oftast avdragsgill, men det behöver både kontrolleras och dokumenteras inför en eventuell granskning av Skatteverket.

I ett erbjudande om avgångspension kan ni kompensera den anställde för utebliven framtida tjänstepensionsinbetalning och allmän pension. Ska avgångspensionen på något sätt värdesäkras bör ni även skriva med det i ert erbjudande, men det blir allt ovanligare. Vidare kan det vara klokt att ange om den anställde får behålla försäkringar tecknade av och via arbetsgivaren, såsom TGL och gruppförsäkringar.

Sammanfattningsvis kan avgångspension vara ett bra alternativ till omplacering eller uppsägning om ni har övertaliga anställda som närmar sig pension. För att både ni som arbetsgivare och era anställda ska bli så nöjda som möjligt med upplägget bör ni se till att först ta reda på vad som gäller inom just ert pensionsavtal.

Behöver ni rådgivning kring att ta fram ett erbjudande om avgångpension är ni välkomna att kontakta oss.  

Välkommen till vårt webinarium – Avgångspension vid övertalighet.

Tisdagen den 8 november kl 12:00-12:45

Torsdagen den 10 november kl 08:15-09:00