Skeppsbron Skatt öppnar kontor i Göteborg!

Skeppsbron Skatts verksamhet fortsätter att utvecklas. Sammanslagningen med Aspia, Sveriges ledande affärspartner inom företagsnära tjänster, har förbättrat vårt erbjudande till marknaden och vi står inför en kraftig expansion.
Den 1 september tar vi steget och öppnar upp ett lokalt kontor för skatterådgivning i Göteborg.

Verksamheten i Göteborg kommer bedrivas i samma lokaler som Aspia. Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta leda tjänsteutvecklingen inom affärsnära tjänster och skatterådgivning för Sveriges alla företagare, säger Mac Berlin, Skeppsbron Skatt. Ett mycket starkt fokus kommer fortsatt att vara ett fullserviceerbjudande av skattetjänster till stora och medelstora företag. Samarbetet med kollegorna på Aspia gör det möjligt för oss att även nå ut till mindre företag i Göteborgsområdet.

Nu höjer vi alltså nivån på vårt skatteerbjudande ytterligare genom att erbjuda kvalificerad skatterådgivning i Göteborg.