Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Offentlig och ideell verksamhet?
Kontakta oss!
Offentlig och ideell verksamhet

Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som varje uppdrag kräver. Syftet med vår rådgivning är att skapa långsiktiga värden och säkerställa en hållbar skattesituation för våra kunder.

Våra kunder är exempelvis stat, regioner, kommuner, organisationer samt bolag ägda av dessa.

Vår rådgivning består bl.a. av löpande rådgivning, strukturfrågor, transaktioner, omstruktureringar, bedömning av skattestatus och skattefrågor vid finansiering och exploatering.