Offentlig verksamhet

Vår grupp för offentlig verksamhet består av några av landets mest erfarna skatterådgivare som har stor erfarenhet av rådgivning mot offentlig verksamhet.

Vi är specialister och dedikerade när det gäller inkomst- mervärdesskatte- och punktskattefrågor i offentlig verksamhet. Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som varje uppdrag kräver. Syftet med vår rådgivning är att skapa långsiktiga värden och säkerställa en hållbar skattesituation för våra kunder.

Våra kunder är stat, landsting och kommuner samt bolag ägda av dessa.

Vår rådgivning består bl.a. av löpande rådgivning, strukturfrågor, transaktioner, omstruktureringar, skattefrågor vid finansiering, samt frågor rörande momskompensation för kommuner exempelvis i samband med exploatering av mark och uppförande av kommunala byggnader och anläggningar.