Test: Webinar hos Skeppsbron Skatt den 30 mars 2020 inför deklarationssäsongen.