Taxand

Skeppsbron Skatt är en av grundarna av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Sedan bildandet 2005 har Taxand vuxit mycket kraftigt och omfattar nu mer än 2000 skatterådgivare, inkluderat 400 partners, med etablering av lokal expertis i nära 50 länder.

Genom det icke exklusiva medlemskapet i Taxand kan Skeppsbron Skatt erbjuda snabb och oberoende skatterådgivning av högsta kvalitet varhelst i världen våra kunder är etablerade. Skeppsbron Skatt deltar också i ett antal av Taxands bransch- och expertgrupper som träffas regelbundet för att identifiera möjligheter för våra kunder.

Genom Taxand erbjuds våra medarbetare goda möjligheter till såväl högkvalitativ utbildning inom bl a internprissättning och internationell beskattning, som arbete utomlands.

Vill du veta mer om TAXANDs globala nätverk, besök www.taxand.com.