Therese Jörnefeldt

Therese arbetar främst med kundreskontran så som fakturering, avstämningar och månadsbokslut. Hon bistår även med rapporter och underlag till konsulter samt ledning. Hon är behjälplig med intern och extern administration gällande ekonomifrågor.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2013 -
  • Tools Sverige AB
    2011-2013
  • Affärshögskolan
    2011