Enskild näringsidkare som digital nomad 

Digitala nomader – Del 4/4

Vad gäller för en digital nomad som verkar som enskild näringsidkare? I denna avslutande del av vår artikelserie om digitala nomader, kommer vi lyfta fram skattemässiga risker för denna grupp. 

Inledningsvis ska det poängteras att personer som har ett eget bolag, och är anställd i detta bolag, omfattas av samma regler som beskrivits i artikelseriens andra artikel. För bolaget, gäller de regler som beskrivits i artikelseriens tredje artikel. Denna artikel kommer därför endast beröra beskattningen för en digital nomad som är enskild näringsidkare. 

Skattskyldig i flera länder? 

En digital nomad bör oftast vara obegränsat skattskyldig i Sverige, vilket leder till att Sverige vill beskatta den enskilda näringsverksamheten oavsett vart i världen den bedrivs. Om den digitala nomaden dessutom blir obegränsat skattskyldig i ett annat land, kommer det landet också vilja beskatta den enskilda näringsverksamheten. Det andra landet kan även ha beskattningsanspråk på grund av ett s.k. fast driftställe uppkommer i landet. En enskild näringsidkare kan normalt kvarstå i svensk socialförsäkring, givet att vistelsen utomlands (inkluderar EU/EES-länder samt Schweiz), inte förväntas överstiga 24 månader. Vid vistelse utanför EU/EES, finns risk att dubbla socialavgifter måste erläggas.  

Hur kan då det dubbla skatteanspråket lindras?  

Sverige har ingått skatteavtal med en stor del av världens länder, för att dubbelbeskattning inte ska ske. I regel innebär skatteavtalen att hemvistlandet, vilket bör vara Sverige för en digital nomad, ska avräkna den utländska skatten från den svenska skatten.  

Exempel – digital nomad i Spanien 

Låt oss använda ett exempel, för att illustrera hur en svensk digital nomad som är enskild näringsidkare i Spanien kan beskattas. 

Förutsättningar: 

  • Personen arbetar från Spanien sedan 6 månader tillbaka, som enskild näringsidkare 
  • Personen har behållit sin permanentbostad i Sverige  
  • Personen är obegränsat skattskyldig i Spanien 

Personen är i detta fall obegränsat skattskyldig i både Spanien och Sverige. Därav måste skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tillämpas. Utgången är i denna del beroende av om personen har en permanentbostad i båda länder, samt ev. till vilken stat personen har starkast personlig och ekonomisk anknytning. Ytterligare faktorer kan även beaktas. 

Är du enskild näringsidkare, och verkar som digital nomad?  

Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning kring att verka som digital nomad i över 50 av världens länder. 

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig, ditt företag eller din arbetsgivare.

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services