Digital nomad & distansarbete – en livsstil här för att stanna?

Del 1/4

Inte minst sedan Covid-19 pandemin bröt ut har en snabb övergång till distansarbete varit en tydlig trend för hur företag fungerar och opererar. Många anställda och egenföretagare har anammat en vardag där det dagliga arbetet utförs från hemmet, sommarstugan eller på resande fot. Även om Coronarestriktionerna nu avtar erbjuder allt fler företag sina anställda att fortsätta arbeta från valfri plats för att erbjuda en attraktiv arbetsplats.  

Med digitala hjälpmedel och arbetsuppgifter utförda på distans kan hela världen utgöra en arbetsplats. Det har lett till att så kallade digitala nomader har ökat. En digital nomad är en person som lever delvis på resande fot men under tiden utför arbete på distans. Ibland sker det inom ramen för en överenskommelse med arbetsgivaren, men ibland sker det utan organisationens vetskap.  

I vår artikelserie i fyra delar om digitala nomader går vi igenom vilken påverkan distansarbete får i en internationell kontext i form av konsekvenser för både individ och arbetsgivare ur ett svenskt skatt- och socialförsäkringsperspektiv.  

En individ som bor och arbetar i flera länder kan vara skattskyldig i två eller flera länder vilket i sin tur kan leda till dubbelbeskattning. Vet du vilka regler som gäller för dig som individ när du utför arbete i flera länder? I del två av vår artikelserie kommer vi att gå igenom de eventuella risker och möjligheter som finns från ett individperspektiv utifrån distansarbete som utförs i ett annat land.  

Att företag väljer att erbjuda anställda att arbeta från annan plats ställer därmed högre krav på arbetsgivare att ha policys och program för att identifiera och hantera de regelverk som blir tillämpliga. Har ni koll på vilka reglerna är och hur ni kan hantera dessa situationer på bästa sätt? I del tre av vår artikelserie kommer vi gå igenom de regler som en arbetsgivare behöver efterleva samt hur eventuella risker på arbetsgivarnivå hanteras.  

Det är inte bara anställda som flyttar arbetsplatsen över landsgränser utan även enskilda näringsidkare. I den fjärde delen av vår artikelserie läggs därför fokus på digitala nomader som verkar som enskilda näringsidkare. 

För att illustrera hur reglerna samspelar i praktiken, används i artikelseriens delar ett exempel på en svensk digital nomad, som arbetar från Spanien.  

Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning i mer än 50 länder världen över.  

Tveka inte på att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig. 

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services