Skatteavtal med Portugal och Grekland har upphört - hur påverkas din skattesituation? 

Efter att Riksdagen den 2 juni 2021 beslutade att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal och Grekland, har nu båda skatteavtalen upphört att gälla från den 1 januari 2022.  

Anledningen till att regeringen lade fram förslaget om uppsägning av avtalen, är att Portugal och Grekland beskattat tjänstepensioner, med källa i Sverige, mycket lågt eller inte alls. För personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige och tidigare hade hemvist i Grekland eller Portugal enligt något av skatteavtalen, kommer därmed sådan pension beskattas med svensk s.k. SINK-skatt om 25 %. Då även Grekland och Portugal som huvudregel beskattar sådan pension, uppstår för dessa personer en dubbelbeskattningssituation. Vanligtvis lindras en sådan med tillämpning av skatteavtal, men i förevarande fall får individer förlita sig på möjlighet till avräkning eller undantagande enligt intern portugisisk, grekisk eller svensk lag.  

Ytterligare konsekvenser uppstår även i förhållande till beskattning av kapitalvinster och utdelning, för personer som tidigare omfattats av någon av skatteavtalen. Detta sker eftersom svenskt källskatteanspråk på kapitalvinst enligt den s.k. 10-årsregeln, inte längre begränsas av skatteavtalen. Utdelningar kommer framgent fortsatt beskattas fullt ut i Sverige. 

Det ska även nämnas att företag som verkar i Sverige och Grekland/Portugal riskerar att ett s.k. fast driftställe uppstår i något av länderna, enligt ländernas interna rätt.  

Vi på Skeppsbron Skatt har lång erfarenhet av internationell beskattning av både individer och företag. Skeppsbron Skatt är en del av det oberoende nätverket av skatterådgivare vid namn Taxand, med partnerfirmor i både Portugal och Grekland, samt många fler länder världen över.  

Tveka inte att höra av dig till oss om du eller ditt företag är närvarande i Portugal och/eller Grekland, och därför berörs av de något av de uppsagda skatteavtalen.

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services