Slopad uppskovsränta för att få fart på rörligheten i bostadsmarknaden

Den 29 maj remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag om att avskaffa uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning. Enligt förslaget ska både befintliga och framtida uppskov omfattas av reglerna. Räntan infördes 2008 och har kritiserats eftersom den tenderar att stagnera rörligheten på bostadsmarknaden.

Den som säljer en privatbostad med vinst och köper en ny bostad kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av kapitalvinsten som annars uppgår till 22%. Vid beviljat uppskov betalar man en skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet, även kallad uppskovsränta. Förslaget som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet föreslås träda i kraft från den 1 januari 2021.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services