Heldagskurs i Internprissättning – Transfer pricing

Skeppsbron Skatts Mikael Jacobsen och Janina Hägg kommer i Blendow groups regi hålla en heldagskurs i Internprisssättning.

Dag och tid: Onsdagen den 5/2 kl 08:30
Plats: BG Institute, Humlegårdsgatan 14 i Stockholm

Kursen kommer beröra ämnet som ligger i gråzonen mellan ekonomi och juridik och som har fått en ökad betydelse under de senaste åren, nämligen internprissättning.

Inledningsvis kommer vi att gå igenom grunderna, d.v.s. vad internprissättning är, när det aktualiseras samt de olika regelverken. Under dagen kommer vi även att beröra de praktiska aspekterna av internprissättning, exempelvis hur du analyserar transaktioner utifrån funktioner, risker och tillgångar. Du som deltagare kommer även att få information om olika typer av transaktioner som vi ofta ser i vårt dagliga arbete, sådana transaktioner kan exempelvis vara management, omstruktureringar och finansiella transaktioner (cash-pools).

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad internprissättning är och varför detta är något som du måste förhålla dig till i ditt dagliga arbete
  • De svenska och internationella ramverken som finns på internprissättningsområdet och vad de innebär
  • Funktions- och jämförbarhetsanalyser
  • Olika typer av transaktioner, såsom management fee, omstruktureringar, immateriella tillgångar och finansiella transaktioner
  • Rapporteringsskyldigheter, såsom internprissättningsdokumentation och Country-by-Country Reporting (CbCR)


Målgrupp
:

Kursen riktar sig till skatt- och/eller ekonomiansvariga, revisorer, redovisningskonsulter, controllers samt andra vars arbete delvis berör/eller kommer beröra internprissättning

 

Mer information och anmälan här!