Transaktionsbeskattning

Vi bistår våra kunder som rådgivare och samtalspartner vid köp och försäljningar av bolag och verksamheter, vid fusioner samt vid börsintroduktioner och omstruktureringar. Vi har specialistkompetens inom alla typer av skattefrågor som uppkommer i en transaktion, både i Sverige och internationellt.

Några av våra medarbetare är särskilt inriktade på att genomföra s.k. due diligence ur ett skatteperspektiv.

Vi har ett affärsmässigt förhållningssätt vad gäller möjligheter att skapa mervärde och trygghet i affären för våra kunder.