Svensk företagsbeskattning

Vi arbetar med alla typer av frågor som rör svensk företagsbeskattning. Rådgivningen kan gälla löpande frågor, exempelvis upprättande och granskning av inkomstdeklarationer och koncernbidragsplanering, men vi bistår även vid skattemässiga koncernöversyner samt planering och genomförande av omstruktureringar. Därutöver tillhandahåller vi även olika typer av finansieringslösningar och investeringsstrukturer.

Vi arbetar vanligen nära våra kunder och hjälper dem oavsett frågeställningens karaktär och omfattning. I vår rådgivning strävar vi alltid efter att vara proaktiva och anpassa rådgivningen till kundens specifika behov och önskemål. Vi är alltid noga med att identifiera såväl möjligheter som risker inom ramen för vår rådgivning.

Våra kunder är vanligen stora och medelstora bolag, men vi arbetar även med pensionsfonder, stiftelser och ideella föreningar. Vi har erfarenhet av att hjälpa kunder i ett stort antal olika branscher. Flera av våra medarbetare har särskilt stor kunskap om vissa branscher och tillhör landets mest erfarna på sitt område.