Skatteprocess

Vi biträder aktivt våra kunder i ärenden och mål hos Skatteverket och domstolar. Hos oss finns en grupp experter med lång erfarenhet från såväl domstol som departement, som i stort sett uteslutande arbetar med skatterevisioner och skatteprocesser. Vårt arbete och våra resultat har gett oss ett högt anseende i branschen och vi anlitas ofta i stora och komplexa mål.

Vi ägnar också mycket arbete åt att förebygga processer genom att våra processexperter medverkar i den allmänna skatterådgivningen vid Skeppsbron Skatt.