Kapitalbeskattning

Vi är en av de ledande skatterådgivarna för värdepappersfonder, investeringsfonder och specialfonder.

Vi hanterar kapitalbeskattningsfrågor oavsett om frågan gäller de anställda, bolaget, eller dess ägare. Vi lämnar kontinuerligt råd avseende den skattemässiga hanteringen av finansiella instrument och får ofta uppdrag att upprätta och granska prospekt.