Internationell mervärdesskatt

De svenska momsreglerna vilar på EU-rättslig grund och det finns ett regelverk som anger hur internationella transaktioner skall hanteras ur ett momsperspektiv. Reglerna skiljer sig åt mellan försäljningar av varor och tillhandahållanden av tjänster. Även om man inom EU försöker göra reglerna enklare så upplevs reglerna komplicerade och den administrativa hanteringen av dessa som betungande.

Skeppsbron Skatts momsgrupp bistår med att förklara hur olika internationella försäljningar och inköp skall hanteras ur momssynpunkt. Vi har god kännedom om reglerna i Europa men har även ett världsomspännande nätverk, Taxand, som hjälper oss vid behov.

Följande är exempel på sådant vi bistår med:

 • Var och hur en försäljning/ett förvärv av en tjänst skall beskattas?
 • Vilka krav ställs på mig för att jag skall kunna sälja min tjänst utan moms
 • Om jag är etablerad i flera länder och köper tjänster – i vilket land skall jag redovisa momsen och hur?
 • Vad krävs för att jag skall kunna sälja en vara utan moms inom och utanför EU?
 • Varför kan jag inte sälja utan moms när köparen är från ett annat land bara för att köparen säljer varan vidare till någon som hämtar varan i Sverige?
 • Vad får det för momskonsekvenser att jag har lager eller monterar det jag säljer i andra länder?
 • Analys inom företag eller division av dess olika varu- eller tjänsteflöden
 • Momsregistreringar i andra länder
 • Möjligheten till avdragsrätt vid försäljning av momsfria tjänster till icke EU-land
 • Ansöker om återbetalning av utländsk moms
 • Agerar momsombud åt utländska företag