Internationell företagsbeskattning

Många av våra kunder är svenska eller utländska företag med verksamhet i flera länder.

Vi arbetar proaktivt när det gäller internationella frågor och vi drar då stor nytta av vår långa erfarenhet på området samt vår internationella organisation Taxand.

Vi arbetar nära kunden med frågor som rör etablering, finansieringslösningar, undanröjande av dubbelbeskattning, fast driftställeproblematik, gränsöverskridande fusioner, m.m.

Våra experter tillhör landets absolut mest kvalificerade skatterådgivare och har lång erfarenhet av internationell beskattning från såväl industrin som konsultbranschen. Vi arbetar dagligen med några av landets största internationella koncerner och har stor erfarenhet av att hantera de frågor som uppstår i en multinationell koncern.