Ägarledda företag

Vi har lång erfarenhet av frågor som rör beskattning av fåmansföretag och dess delägare. Vi arbetar bl.a. med ägarstrukturer samt planering och genomförande av generationsskiften. Vi kan även bistå vid utlandsetableringar.