Varuhandel

Skeppsbron Skatt driver särskilda grupper för fastighetsföretag (fastighetsgruppen) och varuhandlande företag (varuhandelsgruppen). Som medlem i dessa grupper prenumererar du på ett branschanpassat nyhetsbrev och två personer från ditt företag bjuds också in till seminarier där vi berör aktuella momsfrågor på fastighetsområdet respektive varuhandelsområdet.

 

Medlemmarna i gruppen får genom medlemskapet tillgång till nyhetsbrev samt bjuds in till ett seminarium per år.

 

Seminariet består av två delar, dels en nyhetsdel där vi presenterar och kommenterar nyheter som berör varuhandlande företag såsom nytillkommen lagstiftning, ställningstaganden från Skatteverket, rättsfall från svenska domstolar och EU-domstolen m.m., dels en workshop-del där vi fördjupar oss i ett eller ett par ämnen som särskilt berör varuhandlande bolag.

 

Den sistnämnda delen behöver inte avse frågor som är högaktuella, utan kan behandla allehanda generella momsfrågor som vi upplever kan vara svårhanterbara för varuhandlande företag. Ett av syftena med seminarierna är också att medlemmarna ska dela med sig av sina erfarenheter på aktuellt område och att vi gemensamt ska diskutera de olika svårigheter som kan uppkomma i det dagliga arbetet.

 

I nyhetsbreven berör vi i skriftlig form det som har hänt på varuhandelsområdet under det senaste halvåret, dvs. dessa nyheter motsvarar innehållsmässigt ungefär vad som tas upp på nyhetsavsnittet på seminarierna.

 

Medlemskap i varuhandelsgruppen kostar 7 500 kr per år (exkl. moms) och företag. Denna avgift ger rätt för två personer per företag (koncern) att delta på vårt seminarium samt för företaget att ta del av och fritt sprida våra nyhetsbrev inom koncernen.

Lina Engman
Partner, Indirekt skatt

Anmäl dig nu

  • Faktura address