Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Tjänstepension?
Kontakta oss!
Tjänstepension

De allra flesta arbetsgivare tillhandahåller tjänstepension till sina anställda. Vid kollektivavtal är det alltid obligatoriskt. Tjänstepensionen är ofta en ansenlig del arbetsgivarens personalkostnader, men också en allt viktigare förmån i konkurrensen om kompetens.

Pensionen upplevs av många arbetsgivare som krånglig och komplicerad. Det beror bland annat på att man arbetar med frågan ganska sällan, men också för att tjänstepensionen regleras av så många olika regelverk. Det handlar om t.ex. skatt- och redovisningsfrågor, detaljregler i olika kollektivavtal, olika sätt att trygga tjänstepensioner och försäkringsbolagens villkor. Ibland finns det också risk för intressekonflikter mellan rådgivare och arbetsgivare.

Vid arbete över nationsgränser blir det än mer komplicerat, då alla dessa regelverk skiljer sig mycket åt mellan olika länder.

Skeppsbron Skatts Pensionsgrupp är ditt kompetensstöd i nästan alla frågor rörande tjänstepension. Vi bistår med utformning av en pensionsstrategi som hjälper er att attrahera och behålla rätt kompetens, men också att kommunicera och dokumentera strategin i en pensionspolicy. Vi bistår er också med alla tänkbara praktiska frågor som t.ex. avdragsrätt, särskild löneskatt, pensionsavtal och redovisning av direktpensioner. Har det blivit fel hjälper vi till med att rätta till det som hänt och dokumentera rutiner så att allt hanteras korrekt framåt. Eftersom vi inte förmedlar försäkring är vi oberoende och kan vara helt objektiva i alla frågor.

Tillsammans med vårt internationella nätverk Taxand, erbjuder vi rådgivning av högsta kvalitet varhelst i världen våra kunder är etablerade.


Nedan är att axplock av de tjänster som Skeppsbron Skatts pensionsgrupp kan erbjuda:  

  • Design av tjänstepensionsplan
  • Facilitera diskussion om pensionsstrategi
  • Utvärdera befintlig tjänstepension
  • Skatte- och redovisningsmässig analys av tjänstepension
  • Beskrivning av pensionsåtaganden i årsredovisning
  • Internationella tjänstepensioner
  • Säkerställa att pensionsadministrationen följer gällande lagar och avtal
  • Pension vid Due Diligence
  • Kommunal och regional tjänstepension

Vi har även spelat in ett par filmer där vi på ett enkelt vis förklarar följande begrepp;

Alternativ ITP

Avgångspension

Chefspensioner