Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Legal?
Kontakta oss!
Legal

Skeppsbron Skatts legal-grupp består av specialiserade medarbetare med lång erfarenhet av rådgivning till fåmansföretag, både stora och små. 

Vi hjälper fåmansföretag med civilrättslig rådgivning inom områdena familjerätt, ägarförändringar, transaktioner, incitamentsprogram och stiftelsebildning. Legal-gruppen bistår även med aktiebolagsrättsliga handlingar och med registrering vid Bolagsverket. Rådgivningen handlar ofta om att hjälpa företag, och framförallt dess aktieägare, att identifiera och hantera olika risker.

Vår legal-grupp hjälper bland annat till med följande rådgivning och produkter. 

Rådgivning

 • Familjerätt
 • Ägarfrågor/ägarförändringar
 • Generationsskiften
 • Köp eller försäljning av fastighet, företag, verksamhet
 • Incitamentsprogram
 • Stiftelsebildning

 

Produkter

 • Testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, bodelning, framtidsfullmakt
 • Överlåtelseavtal – fastighet, företag, verksamhet
 • Avsiktsförklaring (Letter of intent), sekretessavtal, fullmakter
 • Transportköp, uppskov med stämpelskatt
 • Skuldebrev, pantsättningsavtal, tillskottshandlingar
 • Aktieägaravtal
 • Konsultavtal
 • Optionsavtal, bonusavtal
 • Kvalificerade personaloptioner
 • Stiftelseförordnande
 • Nyemission, fusion, indragning, bolagsordningsändring, registreringar vid Bolagsverket

 

Tveka inte att kontakta oss om ni vill diskutera något av ovanstående.