Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Punktskatt?
Kontakta oss!
Punktskatt

Punktskatterna innefattar allt från alkoholskatt till energiskatter och kemikalieskatt. Oavsett vilken punktskatt det är fråga om så hjälper Skeppsbron Skatt företag och organisationer med alla typer av frågor som uppkommer inom punktskatteområdet. Som alltid arbetar vi i team utifrån de specialistkompetenser som varje enskilt uppdrag kräver.

Vår rådgivning omfattar alla typer av frågor som uppkommer för dig som skattskyldig. Vi bistår följaktligen i bedömningar av om punktskatteplikt föreligger, vem som är skattskyldig, när skatten skall betalas och med vilket belopp. Vi bistår vidare vid exempelvis registrering för uppskovsförfarandet (energiskatter, tobaksskatter samt alkoholskatter). Vidare bistår vi vid behov regelbundet våra kunder med olika former av compliance åtaganden (upprättande av punktskattedeklarationer m.m.).

Mot bakgrund av att vår kompetens även innefattar tull och moms kan vi ge er en komplett rådgivning som innefattar samtliga skatter som exempelvisträffar importtransaktion, något som vi vet uppskattas av våra kunder.

Lina Engman
Partner, Indirekt skatt
Thomas Borg
Partner, Indirekt skatt