Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Klassificering fastighet?
Kontakta oss!
Klassificering fastighet

Skeppsbron Skatt har specialister inom skattemässig klassificering och kostnadsföring av investering i fastighet vid bl.a. ny-, till- och ombyggnad. Vår arbetsgrupp har bred och djup kompetens och erfarenhet av investeringar i bl.a. handel, kontor och industri. Genom vår rådgivning optimerar vi kostnadsföringen.

Vi erbjuder effektiva och kvalitetssäkra skattemässiga klassificeringar av både mindre och mer omfattade investering i fastighet. Vi analyserar samt optimerar kostnadsföringen av investeringen och dess påverkan på ränteavdrag. Vi assisterar även med beräkningar av skattemässigt värde. Vidare erbjuder vi kvalitetssäkra processer för intern hantering av klassificeringar.