Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande SOCIALFÖRSÄKRING?
Kontakta oss!
SOCIALFÖRSÄKRING

Liksom skatt är en viktig fråga vid arbete utomlands eller i flera länder är även socialförsäkring det. Ska du/er anställde arbeta inom EU/EES eller utanför?

Sverige har ingått förordningar och konventioner med en mängd länder för att trygga anställda- och egenföretagares socialförsäkring vid arbete i ett annat land. Olika faktorer styr vilket lands socialförsäkringssystem en person ska tillhöra. Eftersom avgifterna och förmånerna skiljer sig kraftigt mellan länderna finns möjligheter för att sänka kostnader med en genomarbetad strategi inför utlandstjänstgöringen.