Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Pensioner?
Kontakta oss!
Pensioner

Om du ska arbeta, arbetar eller tidigare har arbetat utomlands uppkommer ofta frågor om pensionspremier och kommande pensionsutbetalningar.
Var, hur och när sker inkomstbeskattning?

Ofta är pensionsutbetalningar föremål för beskattning i mer än ett land, varvid agerande krävs för att undvika dubbelbeskattning.

Du som är pensionär eller snart ska gå i pension kan även behöva se över skatteavdragen som Pensionsmyndigheten och andra svenska pensionsutbetalare gör. Om du får inkomster från flera utbetalare riskerar du att få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga. Därför är det viktigt att du ser över skatteavdragen på dina inkomster och ser vad som dras i skatt på respektive inkomst.

Om ni har några frågor eller funderingar avseende dessa frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.