Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande MOBILITETSPROCESSER?
Kontakta oss!
MOBILITETSPROCESSER

Varför sänder ni som företag era anställda för arbete i andra länder/ tar emot anställda från andra länder? Har det blivit en praxis att tillsätta toppositioner med kandidater från ert moderbolag eller har ni en fungerande urvalsprocess? Finns en dedikerad intern funktion som hanterar er mobila personal eller fördelas ansvaret mellan olika funktioner med följden att saker faller mellan stolarna? Tar ni hjälp av konsulter i rätt omfattning och för rätt saker? Hinner ni med det som behöver göras för att tillse en fungerande mobilitetsprocess?

Våra konsulter har flerårig erfarenhet av att stötta såväl stora som små företag med att utveckla sina interna mobilitetsfunktioner. Vi hjälper till att sätta anpassade processer och verktyg för att förenkla er vardag och hjälpa er att utforma en mobilitetsprocess som är i linje med företagets affärsmål. Vi hjälper er att hitta tidstjuvarna i era processer och har möjlighet att kliva in och stötta upp vid arbetstoppar och eller föräldra-/sjukledigheter.