Global Mobility Services

Att arbeta över landsgränserna kan innebära skattemässiga utmaningar för både arbetsgivare och arbetstagare. En genomtänkt strategi kring internationella personalfrågor kan minska risken för upptaxering, internationell dubbelbeskattning och minska den totala skattebördan.

Global Mobility Services är vårt tjänsteområde kopplat till personbeskattning och utlandstjänstgöring. Våra rådgivare på området har mångårig erfarenhet av frågor kopplade till internationellt verksam personal, såsom skatt, ersättning, förmåner, pensioner och lön. Vi kan även erbjuda särskild expertis avseende socialförsäkringstillhörighet vid gränsöverskridande arbete och pendlare i Öresundsregionen.

Arbetet sker i team utifrån de specialistkompetenser som uppdragen kräver. Vi levererar kundanpassade råd i alla typer av skattefrågor med högsta kvalitet och hög leveranskapacitet. Tillsammans med vårt internationella nätverk Taxand, erbjuder vi rådgivning kopplad till internationellt verksam personal.

Produktblad Global Mobility

Anders Lagerholm
Global Mobility Services
Agnes Fröjd Almefjord
Global Mobility Services