Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Global Mobility Services?
Kontakta oss!
Global Mobility Services

Att arbeta över landsgränserna kan innebära skattemässiga utmaningar för både arbetsgivare och arbetstagare. En genomtänkt strategi kring internationella personalfrågor kan minska risken för upptaxering, internationell dubbelbeskattning och minska den totala skattebördan.

Global Mobility Services är vårt tjänsteområde kopplat till personbeskattning och utlandstjänstgöring. Våra rådgivare på området har mångårig erfarenhet av frågor kopplade till internationellt verksam personal, såsom skatt, ersättning, förmåner, pensioner och lön. Vi kan även erbjuda särskild expertis avseende socialförsäkringstillhörighet vid gränsöverskridande arbete och pendlare i Öresundsregionen.

Doing business in Sweden?
Vi har tillsammans med Aspia, Sveriges ledande partner för affärsrelaterade tjänster, spelat in två filmer med praktisk information som kan vara till hjälp för utländska företag som gör eller vill göra affärer i Sverige. Filmerna är 15 minuter långa och belyser alla de frågor som kan uppstå vid affärsverksamhet i Sverige.

1. I den här filmen fokuserar vi på frågor kopplade till företagsbeskattning och moms

2. I den här filmen fokuserar vi på frågor kopplade till individbeskattning, socialförsäkring och arbetsgivarrapportering för utländska företag i Sverige.

Arbetet sker i team utifrån de specialistkompetenser som uppdragen kräver. Vi levererar kundanpassade råd i alla typer av skattefrågor med högsta kvalitet och hög leveranskapacitet. Tillsammans med vårt internationella nätverk Taxand, erbjuder vi rådgivning kopplad till internationellt verksam personal.

Produktblad Global Mobility

MOBILITETSPROCESSER

Varför sänder ni som företag era anställda för arbete i andra länder/ tar emot anställda från andra länder? Har det blivit en praxis att tillsätta toppositioner med kandidater från ert moderbolag eller har ni en fungerande urvalsprocess? Finns en dedikerad intern funktion som hanterar er mobila personal eller fördelas ansvaret mellan olika funktioner med följden att saker faller mellan stolarna? Tar ni hjälp av konsulter i rätt omfattning och för rätt saker? Hinner ni med det som behöver göras för att tillse en fungerande mobilitetsprocess?

Våra konsulter har flerårig erfarenhet av att stötta såväl stora som små företag med att utveckla sina interna mobilitetsfunktioner. Vi hjälper till att sätta anpassade processer och verktyg för att förenkla er vardag och hjälpa er att utforma en mobilitetsprocess som är i linje med företagets affärsmål. Vi hjälper er att hitta tidstjuvarna i era processer och har möjlighet att kliva in och stötta upp vid arbetstoppar och eller föräldra-/sjukledigheter.

PERSONBESKATTNING

För dig som arbetsgivare:
Har du som arbetsgivare frågor kring beskattning, förmåner och andra ersättningar till era anställda så kan vi hjälpa till. Har ni även frågor kring hur lön, skatt och arbetsgivaravgifter ska beräknas och rapporteras så har vi ett samarbete med Aspia som kan hjälpa till med hela eller delar av lönehanteringen för såväl lokalanställda som utlandsanställda (expatriater).
Länk till: Lönehantering via Aspia

För dig som privatperson:
Planerar du att flytta från Sverige temporärt eller permanent och vill förstå vad som gäller skattemässigt i Sverige och i det andra landet? Eller planerar du att flytta tillbaka till Sverige efter ett par år utomlands och vill förstå vilken effekt det får på din skattskyldighet? Med god framförhållning ges du de bästa förutsättningarna att göra rätt gentemot myndigheter och budgetera för dina skattekostnader.

SOCIALFÖRSÄKRING

Liksom skatt är en viktig fråga vid arbete utomlands eller i flera länder är även socialförsäkring det. Ska du/er anställde arbeta inom EU/EES eller utanför?

Sverige har ingått förordningar och konventioner med en mängd länder för att trygga anställda- och egenföretagares socialförsäkring vid arbete i ett annat land. Olika faktorer styr vilket lands socialförsäkringssystem en person ska tillhöra. Eftersom avgifterna och förmånerna skiljer sig kraftigt mellan länderna finns möjligheter för att sänka kostnader med en genomarbetad strategi inför utlandstjänstgöringen.

PENSIONER

Om du ska arbeta, arbetar eller tidigare har arbetat utomlands uppkommer ofta frågor om pensionspremier och kommande pensionsutbetalningar.
Var, hur och när sker inkomstbeskattning?

Ofta är pensionsutbetalningar föremål för beskattning i mer än ett land, varvid agerande krävs för att undvika dubbelbeskattning.

Du som är pensionär eller snart ska gå i pension kan även behöva se över skatteavdragen som Pensionsmyndigheten och andra svenska pensionsutbetalare gör. Om du får inkomster från flera utbetalare riskerar du att få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga. Därför är det viktigt att du ser över skatteavdragen på dina inkomster och ser vad som dras i skatt på respektive inkomst.

Om ni har några frågor eller funderingar avseende dessa frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Agnes Fröjd Almefjord
Global Mobility Services