Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Fastighetsskatt?
Kontakta oss!
Fastighetsskatt

Skeppsbron Skatts har specialistkompetens inom fastighetsskatt och i gruppen ingår några av landets mest erfarna skatterådgivare på området. Vi erbjuder en dedikerad arbetsgrupp och rådgivning baserad på högsta kompetens, nytänkande, branschkunskap och kvalitet. Vår rådgivning ger långsiktiga värden och full trygghet.

Vi erbjuder rådgivning inför och vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering av bl.a. hyreshusenhet, industri och elproduktionsenheter. Vi upprättar och granskar fastighetsdeklarationer och beräknar preliminära taxeringsvärden. Vi erbjuder kvalitetssäkra och tidseffektiva processer för hantering av fastighetsdeklarationer, och även funktionsstöd för upprättande och granskning av fastighetsdeklarationer. Vi omprövar och överklagar taxeringsbeslut.

Vi har även ett webverktyg som effektiviserar och kontrollerar er fastighetstaxeringsprocess

Produktblad - webverktyg vid särskild, allmän och förenklad fastighetstaxering