Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Media och Underhållning?
Kontakta oss!
Media och Underhållning

Skeppsbron Skatt har omfattande erfarenhet av att biträda bolag verksamma inom media och underhållningsbranschen med skatterättslig rådgivning. Våra experter inom området har stor insikt och förståelse för branschspecifika frågor genom mångårig erfarenhet av att arbeta med bolag inom media och underhållningsbranschen.

Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som uppdraget kräver. Vi har kompetens att hjälpa till med alla skattefrågor som kan aktualiseras, bl.a. inom inkomstskatt, internationell beskattning och mervärdesskatt. Vi hjälper er bl.a. med löpande rådgivning, förvärv- och avyttringar, finansieringsfrågor, överlåtelse och upplåtelse av olika typer av rättigheter och frågor om digital distribution av exempelvis TV och musik.