Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande IT, Telekom och Teknologi?
Kontakta oss!
IT, Telekom och Teknologi

Skeppsbron Skatt har omfattande erfarenhet av att biträda bolag verksamma inom IT, telekom och teknologibranschen med skatterättslig rådgivning. Våra experter inom området har stor insikt och förståelse för branschspecifika frågor genom mångårig erfarenhet av att arbeta med bolag inom IT, Telekom och Teknologibranschen.

Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som uppdraget kräver. Vi har kompetens att hjälpa till med alla skattefrågor som kan aktualiseras, bl.a. inom inkomstskatt, internationell beskattning och mervärdesskatt. Vi hjälper er bl.a. med löpande rådgivning, compliance, förvärv- och avyttringar, finansieringsfrågor och inom andra områden där ny teknik och nya affärsmodeller introduceras.