Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Handel?
Kontakta oss!
Handel

I vår grupp som jobbar med skatterådgivning gentemot varuhandlande företag återfinns några av landets mest erfarna skatterådgivare.

Vi är specialister och dedikerade när det gäller inkomst-, mervärdes- och punktskatt samt tullfrågor, såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar vid behov i team utifrån de specialistkompetenser som varje uppdrag kräver. Vi samarbetar i internationella frågor med kollegor inom vårt internationella nätverk Taxand.

Branschen står inför komplexa skattemässiga frågeställningar både nationellt och internationellt. Detaljhandeln har förändrats i takt med konsumenternas ändrade köpbeteende, vilket ställer höga krav på digitalisering och nya innovationer. Syftet med vår rådgivning är att tillhandahålla tydliga och relevanta råd.

Våra kunder är nationella och internationella företag samt multinationella koncerner.

Vår rådgivning består bland annat av löpande rådgivning, nationella och internationella transaktioner, omstruktureringar och utlandsetableringar, skattefrågor vid finansiering, internprissättning, bedömning av varuflöden ur momssynpunkt samt optimering av företagets punktskatte- och tullhantering.