Skeppsbron Skatts momsgrupp för företag inom fastighetsbranschen

Skeppsbron skatt driver sedan år 2008 en särskild grupp för företag vars verksamhet berörs av ”fastighetsmoms” i stor utsträckning. Avsikten med denna grupp är att vi till medlemmarna ska lämna specialanpassad momsinformation som särskilt berör fastighetsområdet.

Medlemmarna i gruppen får genom medlemskapet tillgång till:

  • nyhetsbrev som löpande distribueras via e-post
  • frukostseminarier i Stockholm eller Malmö.

Nyhetsbreven, som skickas ut i den takt som vi bedömer lämpligt med hänsyn till nyhetsflödet, kan innehålla bl.a. följande:

  • Rättsfall från svenska domstolar och EG-domstolen avseende moms som rör fastighetsbranschen
  • Ställningstaganden eller annan information från Skatteverket som berör gruppens medlemmar
  • Ny lagstiftning eller förslag till ny lagstiftning som är relevant för branschen
  • Annan viktig information som rör moms inom fastighetsbranschen

På våra frukostseminarier presenterar vi vad som har hänt (rättspraxis, lagstiftning osv.) sedan det senaste mötet samt diskuterar aktuella momsfrågor. Frukostseminarier avseende fastighetsmoms hålls minst två gånger per år (vår och höst). Om det finns anledning, t.ex. som följd av ny angelägen praxis, kan vi bjuda in till extra seminarier.

Medlemskap i fastighetsgruppen kostar 5 000 kr per år (exkl. moms) och företag. Denna avgift ger rätt för två personer per företag (koncern) att delta på våra möten samt att fritt sprida våra nyhetsbrev inom koncernen.

Har du frågor vänligen kontakta Lina Engman, 073-640 91 87. Anmälan sker i formuläret nedan.

Anmälan till momsgruppen för fastighetsbolag