Välkommen till THINKTax

Ett kunskapsforum inom skatteområdet. THINKTax är vår plattform för aktiviteter i form av seminarier, artiklar, rättsfallskommentarer, skrifter mm i vilka vi eller våra kollegor i Taxand presenterar aktuella och angelägna frågor som rör skatter.

Nya ränteavdragsbegränsningar – proposition väntas den 16 april

Regeringen har nyligen presenterat en lista över propositioner inför våren 2018. Av listan framgår att en proposition om nya skatteregler för företagssektorn (behandlar bl.a. ränteavdragsbegränsningar) avses att presenteras för riksdagen den 16 april. Innan propositionen presenteras skickas den till Lagrådet … Läs mer

Krav på underlag för avdrag för reparation och underhåll

Uppdelning av åtgärder och utgifter mellan ombyggnad och reparation och underhåll I en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 2775-16) nekades omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll (19 kap. 2 § IL) i samband med … Läs mer