Skeppsbron Skatts Varuhandelsgrupp i Malmö inbjuder till höstens seminarium torsdagen den 30 november

Ni inbjuds härmed till höstens seminarium i Varuhandelsgruppen vilket kommer att äga rum torsdagen den 30 november kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 5 i Malmö.

Som vanligt startar vi med gemensam frukost kl. 9.00 och seminariet börjar omkring 9.30 och pågår till 12.00 varefter vi bjuder på lunch.

Vi kommer att dela upp mötet i två delar. Under den första delen kommer vi att behandla nyheter som berör varuhandlande företag i form av ny lagstiftning, nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket etc. Den andra delen kommer att genomföras i form av en workshop där vi mera ingående analyserar intressanta ämnen eller särskilda frågeställningar.

Agenda (som vanligt är tiderna ungefärliga)
09.00-09.30  Kaffe och fralla
09.30-10.10  Nyheter på momsområdet som berör varuhandlande företag
10.10-10.50  Workshop (se mer nedan)
10.50-11.10  Fika
11.20-12.00  Fortsättning workshop
12.00-13.00  Gemensam lunch

Workshop – ämnen
Internationella kedjetransaktioner
Under workshopen kommer vi inledningsvis att analysera momsfrågor kopplade till internationella kedjetransaktioner, t ex varuförsäljning mellan tre eller flera parter, betydelsen av leveransvillkor, tidpunkten för äganderättens övergång etc.

Kundförluster och kreditnotor
Härefter kommer vi att diskutera frågeställningar kring kundförluster och de krav som gäller avseende dessa men även frågor rörande kreditnotor.