Skeppsbron Skatts momsgrupp inbjuder till höstens seminarium för Varuhandelsgruppen i Malmö.

Anmäl dig genom att fylla i nedanstående formulär!