Skeppsbron Skatt inbjuder till vårens seminarium i Fastighetsmomsgruppen i Malmö

Ni inbjuds härmed till vårens seminarium i Fastighetsmomsgruppen vilket kommer att äga rum torsdagen den 3 maj kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 5 i Malmö.

Vi kommer som vanligt att dela upp mötet i två delar. Under den första delen kommer vi att behandla nyheter som berör fastighetsföretag i form av ny lagstiftning, nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket etc. Den andra delen kommer att genomföras i form av en workshop där vi mera ingående analyserar ett ämne eller en viss frågeställning.

Agenda (som vanligt är tiderna ungefärliga)
09.00-09.30  Kaffe och fralla
09.30-10.10  Nyheter inom momsområdet för fastighetsföretag
10.10-10.50  Workshop (se mer härom nedan)
10.50-11.10  Fika
11.10-12.00  Fortsättning workshop
12.00-13.00  Gemensam lunch

Workshop
Under workshopen kommer vi inledningsvis att diskutera momsfrågor kopplade till uthyrning av platser i kontorslandskap, t ex vad avses med ”avgränsad yta”, kravet på exklusivitet, arbetsplatsuthyrning etc. Under andra delen av workshopen kommer vi att närmare gå igenom viktiga överväganden vid hyresgästinvesteringar och hur denna typ av investeringar bör hanteras praktiskt för att undvika negativa och/eller oförutsedda momskonsekvenser.

Har du frågor angående seminariet kontakta Lina Engman, tel: 073-640 91 87

Anmäl dig senast den 27 april genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.

Välkommen!

Skeppsbron Skatt momsgrupp

Anmälan till möte i fastighetsmomsgruppen Malmö våren 2018