Skeppsbron Skatt inbjuder till höstens seminarium i Fastighetsmomsgruppen i Malmö

Ni inbjuds härmed till höstens seminarium i Fastighetsmomsgruppen vilket kommer att äga rum torsdagen den 26 oktober kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 5 i Malmö.

Vi kommer som vanligt att dela upp mötet i två delar. Under den första delen kommer vi att behandla nyheter som berör fastighetsföretag i form av ny lagstiftning, nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket etc. Den andra delen kommer att genomföras i form av en workshop där vi mera ingående analyserar ett ämne eller en viss frågeställning.

Agenda (som vanligt är tiderna ungefärliga)

09.00-09.30                     Kaffe och fralla

09.30-10.10                     Nyheter inom momsområdet för fastighetsföretag

10.10-10.50                     Workshop (se mer härom nedan)

10.50-11.10                     Fika

11.20-12.00                     Fortsättning workshop

12.00-13.00                     Gemensam lunch

Workshop

Under workshopen kommer vi inledningsvis att djupdyka i frågor rörande jämkning, bl a analysera EU domen Pactor Vaestgood samt de svenska avgöranden som kom med anledning av denna dom, och som behandlar frågan om huruvida jämkningsskyldighet överhuvudtaget kan övergå på ny ägare, eventuella konsekvenser av dessa domar, Skatteverkets inställning i frågan. I anslutning till detta kommer även att diskutera några praktiska frågor kopplade till jämkningsinstitutet t ex intyg, tidpunkt/omfattning av jämkning m.m.

Under andra delen av workshopen kommer vi att närmare gå igenom begreppet ”stadigvarande användning” vid frivillig skattskyldighet med anledning av dels en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen rörande s k ”pop-up” butiker och dels ett ställningstagande från Skatteverket publicerat i juni i år.

Har du frågor angående seminariet kontakta Lina Engman, tel: 073-640 91 87

Välkommen!

Skeppsbron Skatt momsgrupp