Välkommen till ett fördjupat seminarium om ränteavdrag den 14 november 2017

Skeppsbron Skatt bjuder in till en förmiddag med särskilt fokus på de föreslagna ränteavdragsreglernas betydelse för fastighetsbranschen, internationella koncerner och pågående ränteavdragsprocesser.

Plats:
Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm

Anmälan:
SEMINARIET ÄR FULLBOKAT!

Agenda:
8.45-9.15  Frukost och registrering

9.15-10.15  Gemensam inledande överblick av det föreslagna regelpaketet – Innehållet i Finansdepartementets promemoria om nya skatteregler för företagssektorn presenteras.

Seminariet hålls av: Hedvig Nordström, Erik Frösdal och Axel Wahlund

10.30-11.45 Fördjupningspass (Välj ett av nedanstående)

Fastighetsbranschen – I förslaget presenteras två alternativa begränsningsregler (EBIT- eller EBITDA-modell) som påverkar beskattningen av fastighetsinvesteringar. Vidare föreslås bl.a. att ränteutgifter inte får räknas in i anskaffningsvärdet samt särskilda regler avseende värdeminskningsavdrag på hyreshus. Vid seminariet analyseras konsekvenserna för fastighetsbranschen.

Seminariet hålls av: Mikael Löwhagen, Richard Hedin Thyr, Henrik Kaarme och Debora Eriksson

Internationell utblick – De föreslagna reglerna är en implementering av EU:s ATAD-direktiv och har stora likheter med BEPS action 4. Hur skiljer sig de svenska reglerna från hur andra länder implementerar regelverken? Vad bör internationella koncerner tänka på i ljuset av svenska och internationella ränteavdragsregler och vid planering av koncernens kapitalstruktur?

Seminariet hålls av: Jari Burmeister, Emelie Holmberg och Haider Abed Ali

Processer – Ränteavdragsprocesserna ställs mot de föreslagna reglerna. Har de föreslagna reglerna någon betydelse för pågående processer hos Skatteverket och i domstol? Vilka lärdomar kan man dra från pågående processer när de nya ränteavdragsreglerna ska tillämpas och vilken inriktning kommer nya processer att få?

Seminariet hålls av: Joakim Wittkull, Magnus Larsén och Henrik Kjellgren

11.45  Lunch serveras på Myntkrogen