Skeppsbron Skatt i Malmö inbjuder till frukostseminarium – nya skatteregler för företagssektorn

Nya bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar ska införas senast den 31 december 2018 enligt ett EU-direktiv. Regelverket kommer att beröra alla företag med ränteutgifter.

Nyligen kom Regeringen med ett förslag till svensk implementering av reglerna vilka föreslås träda ikraft redan 1 juli 2018. Regeringen föreslår ett omfattande paket, som inte bara gäller ränteavdragsbegränsningar utan också begränsad avdragsrätt för inrullade underskott, sänkt bolagsskatt till 20 %, en skatterättslig reglering avseende finansiell leasing och ökad avskrivningstakt på hyreshus.

På ett frukostseminarium den 9 november kommer vi att redogöra för förslagets innehåll samt med exempel illustrera vilka effekter förslaget kommer få vid genomförande.

Tid:                     9 november kl. 8.30 – 10.00, frukost serveras från kl 8.00

Plats:                  Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö

Seminariet är kostnadsfritt