Skeppsbrodagarna 2016

14 november i Stockholm på Berns 17 november i Malmö på Malmö Börshus Välkommen till en intressant skattedag med efterföljande mingel Ur programmet: INTERNATIONELL UTBLICK Post BEPS EU:s Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) m.m. Övriga väntade EU-direktiv på skatteområdet, CCTB m.fl State aid – EU:s statsstödsregler NYA UTREDNINGAR 3:12-utredningen – bara förlorare? Bankskatt - ny…
Logga in och läs mer