Välkommen till seminarium/webinar hos Skeppsbron Skatt
Undvik skattetillägg genom öppna yrkanden och frivillig rättelse
TORSDAGEN DEN 25 APRIL KL 9:00-10:00

Frukost och registrering kl 08:30 för de som deltar på plats.

    Välj om du vill delta på plats eller via webinar