INSTÄLLT! Webinar - Övergången till ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Fredagens webinar var avsett att avhandla den proposition avseende övergång till ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp som Regeringen hade för avsikt att lämna till Riksdagen den 14 april.

 

Tyvärr har Regeringen skjutit på avlämnandet av propositionen. Något nytt datum har i dagsläget inte aviserats.

 

Vi beklagar naturligtvis detta, då det innebär att vi även måste skjuta på det planerade webinaret.

 

Vi återkommer med nytt datum så snart det tillkännagivits ett nytt datum för avlämnande av den aktuella propositionen.

 

Än en gång beklagar vi att vi inte kan hålla webinaret som planerat men vi hoppas att snart kunna återkomma med mer detaljer.

 

Ni är varmt välkomna att kontakta Agnes Fröjd Almefjord eller Anders Lagerholm om ni har några frågor.

 

Regeringen förväntas ta lämna en proposition avseende att Sverige ska övergå till ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i förhållande till den så kallade 183-dagarsregeln, vilket kan innebära att personer som kommer till Sverige på kortare tjänsteresor blir skattskyldiga i Sverige från dag ett.

 

Förslaget förväntas också innehålla utvidgade rapporteringsskyldigheter för utländska bolag som bedriver verksamhet i Sverige samt skyldigheter för svenska bolag att innehålla källskatt vid utbetalningar, avseende arbete utfört i Sverige, till utländska bolag som saknar svensk F-skattsedel.

 

Propositionen ska överlämnas den 14 april och de nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021. Det är därför viktigt att vara förberedd och ha rutiner på plats för hanteringen av tjänsteresenärer till Sverige innan årsskiftet.

 

Ett första steg är att förstå vad den förväntade regeländringen innebär för ditt företag och dina utländska koncernbolag eller underleverantörer.

 

Vi kommer att täcka in följande:

  • Förslagets innehåll
  • Förväntade effekter om förslaget antas
  • En utblick från våra nordiska grannländer, Norge och Danmark, där ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp redan är en verklighet
  • Hur ni kan förbereda er och era utländska koncernbolag/underleverantörer
  • Frågor

 

Bakgrund

En övergång till ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär att möjligheten till skattefrihet i Sverige enligt 183-dagarsregeln för personer bosatta utomlands begränsas. 183-dagarsregeln finns både i svensk intern lagstiftning och i de flesta skatteavtal Sverige har med andra länder. I korthet innebär 183-dagarsregeln att tjänsteinkomst för arbete som utförs i Sverige kan undantas från beskattning i Sverige om;

 

  • Den anställde inte vistas i Sverige i mer än 183 dagar per tolvmånadersperiod (kalenderår enligt vissa skatteavtal),
  • tjänsteinkomsten betalas av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige och
  • ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige.

 

Den som är arbetsgivare anses i dagsläget vara den person som betalar ut lönen och med vem den anställde har ett anställningsavtal, ett så kallat legalt arbetsgivarbegrepp. Med ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp tar man istället sikte på helheten och ser till vem som drar nytta av det arbete som utförs. Det kan innebära att en person som är löneutbetald från utlandet och som är på kortare tjänsteresa i Sverige blir beskattad från och med första dagen i Sverige.

Anmäl dig nu

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.