Webinar om nya e-handelsregler på momsområdet

TA DEL  AV NYHETEN VIA VÅRT WEBINAR!

MÅNDAGEN DEN 5 OKTOBER KL 14:00-15:30

 

Under nästa år träder EU:s så kallade e-handelspaket i kraft i alla medlemsstater, något som får stor betydelse för stora och små företag som säljer varor till konsumenter över nätet.
 
Skeppsbron Skatt arrangerar tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren ett webinar, där vi går igenom reglerna på ett begripligt och överskådligt vis. Föreläsare är Johan Bengtsson och Thomas Borg, momskonsulter på Skeppsbron Skatt i Malmö respektive Stockholm.

 

DATUM & TID:
Måndagen den 5 oktober kl 14:00-15:30

 

OSA:
Senast måndagen den 5 oktober kl 13:00

 

ANMÄL DIG HÄR!

 

Webinaret sker i samarbete med Sydsvenska Handelskammaren.
För Skeppsbron Skatts kunder och kontakter är weinaret kostnadsfritt, vid din anmälan skriv “Skeppsbron Skatt” i meddelanderutan för kostnadsfritt deltagande.

 

Reglerna innebär bl.a. att företag i större utsträckning kommer att behöva betala moms i det land där kunden är bosatt eller stadigvarande vistas. Detta beror på att de individuella omsättningströsklarna för s.k. distansförsäljning som varje EU-land har idag kommer att slopas och ersättas av en gemensam omsättningströskel för hela EU.
 
Den gemensamma omsättningströskeln uppgår till 10 000 EUR och avser alltså den totala försäljningen som ett företag har till privatpersoner i andra EU-länder under ett år. Det kan jämföras med att Tyskland idag har en omsättningströskel på 100 000 EUR/år och Frankrike en omsättningströskel på 35 000 EUR/år.
 
De nya reglerna innebär att exv. ett svenskt företag som tidigare kunnat sälja för upp till 100 000 EUR/år till Tyskland och för upp till 35 000 EUR/år till Frankrike och ändå fakturera med svensk moms nu kommer att behöva redovisa och betala tysk respektive fransk moms så snart försäljningen till dessa två länder gemensamt uppgår till 10 000 EUR/år.
 
För att förenkla för företagen utökas även möjligheten att rapportera all moms i en momsdeklaration som lämnas i en enda medlemsstat och därmed undgå kostsamma momsregistreringar. Reglerna får särskilt stor betydelse för företag som säljer varor som levereras från en plats utanför EU till en konsument inom EU.
 
De nya reglerna innebär också förändringar när det gäller importmomsen, t ex att om ett företag utanför EU säljer varor till privatpersoner inom EU via en elektronisk plattform så kan plattformsföretaget i vissa fall bli skyldiga att redovisa importmomsen. En annan förändring är att undantaget från importmoms på periodiska publikationer tas bort.
 
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021, istället för den 1 januari 2021 som ursprungligen var tänkt.
 

Hör gärna av er till oss för rådgivning kring de nya e-handelsreglerna inom momsområdet.
Ni är också hjärtligt välkomna att delta på vårt webinar den 5 oktober.

Johan Bengtsson
Föräldraledig, Indirekt skatt

Anmäl dig nu

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.