WEBINAR - Internprissättning och finansiella transaktioner

TORSDAGEN DEN 2 APRIL, kl 11:00-12:00

 

Den 11 februari publicerade OECD sin slutliga rapport för finansiella transaktioner inom intressegemenskap. Skeppsbron Skatt kommer med anledning av detta presentera innehållet i rapporten och hur det kan påverka dig.
 
Rapporten täcker följande:

  • Identifiering av den faktiska finansiella transaktionen
  • Treasury-aktiviteter kopplat till koncerninterna lån, cash pools och hedging
  • Finansiella garantier
  • Captivebolag
  • Riskfria och riskjusterade avkastningar

På grund av rådande omständigheter så väljer vi denna gång att dela med oss av informationen via ett webinar.

Vi sänder live och ni har möjlighet att följa sändningen där ni är, via er telefon, dator eller padda.
Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till oss via vår chatfunktion.
 
Gör din anmälan via länken nedan så skickar vi ut inloggningsuppgifter till er i god tid innan aktuellt datum.

 

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig nu