Skeppsbron Skatts Varuhandelsgrupp i Malmö inbjuder till vårens seminarium den 23 maj

Ni inbjuds härmed till vårens seminarium i varuhandelsgruppen vilket kommer att äga rum onsdagen den 23 maj kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 5 i Malmö.

Som vanligt startar vi med gemensam frukost kl. 9.00 och seminariet börjar omkring 9.30 och pågår till 12.00 varefter vi bjuder på lunch.

Vi kommer att dela upp mötet i två delar. Under den första delen kommer vi att behandla nyheter som berör varuhandlande företag i form av ny lagstiftning, nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket etc. Den andra delen kommer att genomföras i form av en workshop där vi mera ingående analyserar intressanta ämnen eller särskilda frågeställningar.

 

Agenda (som vanligt är tiderna ungefärliga)

09.00-09.30                     Kaffe och fralla

09.30-10.10                      Nyheter på momsområdet som berör varuhandlande företag

10.10-10.50                       Workshop (se mer nedan)

10.50-11.10                        Fika

11.10-12.00                       Fortsättning workshop

12.00-13.00                      Gemensam lunch

 

Workshop

Internationella transaktioner

Mot bakgrund av bl a en ny dom från EU-domstolen om internationell varuhandel som kom i februari i år, samt då EU lämnat och jobbar med flera förslag som innebär stora förändringar särskilt för varuhandel - i vissa delar med verkan redan från år 2019 - kommer vi denna gång att ägna hela workshopen åt internationella transaktioner och de förändringar som är på gång.

 

Anmälan

Anmäl dig  senast torsdagen den 17 maj genom att maila Anna Åkesson, anna.akesson@skeppsbronskatt.se