Välkommen till höstens seminarium i Fastighetsmomsgruppen

Skeppsbron Skatt driver en särskild grupp för företag inom fastighetssektorn. Avsikten med denna grupp är att vi tillsammans med medlemmarna ska förmedla specialanpassad information om moms som särskilt berör fastighetssektorn.

 

Medlemmarna i gruppen får genom medlemskapet tillgång till nyhetsbrev samt bjuds in till ett seminarium per år. Medlemskap i varuhandelsgruppen kostar 5 000 kr per år (exkl. moms) och företag. Denna avgift ger rätt för två personer per företag (koncern) att delta på vårt seminarium samt för företaget att ta del av och fritt sprida våra nyhetsbrev inom koncernen.

 

Detta seminarium är endast för medlemmar i fastighetsmomsgruppen. Önskar du bli medlem och delta så är du välkommen att anmäla dig genom att fylla i nedanstående formulär. Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att höra av dig till Pär Sundberg.

 

Fastighetsmomsgruppen inbjuds härmed till höstens seminarium, vilket kommer att äga rum i våra lokaler på Skeppsbron 20 i Stockholm fredagen den 28 september.

Vi kommer dela upp mötet i två delar. Under den första delen kommer vi att behandla nyheter som berör fastighetsföretag i form av ny lagstiftning, nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket etc. Den andra delen kommer att genomföras i form av en workshop där vi mera ingående analyserar ett ämne eller en viss frågeställning.


Agenda (tiderna är ungefärliga)
09.00-09.30  Kaffe och fralla
09.30-10.10  Nyheter inom momsområdet för fastighetsföretag
10.10-10.50  Workshop (se mer härom nedan)
10.50-11.10  Fika
11.10-12.00  Fortsättning workshop
12.00-13.00  Gemensam lunch


Workshop
Under workshopen kommer vi inledningsvis att diskutera momsfrågor kopplade till uthyrning av platser i kontorslandskap, t ex vad avses med ”avgränsad yta”, kravet på exklusivitet, arbetsplatsuthyrning etc.  
Under andra delen av workshopen kommer vi att närmare gå igenom viktiga överväganden vid hyresgästinvesteringar och hur denna typ av investeringar bör hanteras praktiskt för att undvika negativa och/eller oförutsedda momskonsekvenser.

 

Anmäl dig genom att fylla i nedanstående formulär. OSA senast tisdagen den 18 september.

 

Välkommen!
Skeppsbron Skatt momsgrupp

Pär Sundberg
Partner, Indirekt skatt

Anmäl dig nu

  • Fakturaaddress ifylles endast av nya medlemmar